On Saturday 14 July there will be no apiary session as a lot of our members will be attending the Welsh Beekeepers' Association 75th Anniversary event in Aberystwyth.  The next session at Gernos will be on  Saturday 21 July.


Mae Gwenynwyr Glannau Teifi wed eu sefydlu rhwng Coed y Bryn a Maesllyn ble ni wedi sefydlu gwenynfa dysgu a thy clwb. Mae'r gymdeithas wedi eu sefydlu ers 1940.

Teifiside Beekeepers are based in West Wales between Coed y Bryn and Maesllyn where we have an established teaching apiary and clubhouse. The association has been established since 1940.


Services to Members

- Weekly apiary meetings throughout the season

- Regular meetings with guest speakers during the winter

- Local beekeeper support group

- Loan of association books and equipment

- Membership of WBKA

- Insurances, both third party and bee disease insurance

Services to the Public

- Swarm collection service

- Promoting awareness of bees and bee husbandry

- Providing speakers to local groups and clubs

- Attending local shows and events to demonstrate beekeeping

Gwasanaeth i Aelodau

- Cwrdd pob wythnos trwy gydol y tymor

- Gyfarfodydd cyson gyda siaradwr gwadd trwy aeaf

- Grwp lleol gefnogaeth gwenynwyr

- Benthyciad llyfrau a chyfarpar y gymdeithas

- Aelodaeth o WBKA

- Yswiriant, trydydd parti ac yswiriant clefyd gwenynen

Gwasanaeth i Gyhoedd

- Gwasanaeth casglu haid

- Hyrwyddo gwenyn a hwsmonaeth gwenyn

- Darpar siaradwyr i grwpiau lleol a chlybiau

- Mynychu sioe a digwyddiadau lleol i arddangos cadw gwenynen