***  TBKA Honey Show  *** 

Saturday 12th October  at Neuadd Cawdor Hall (under the Clock Tower) in Newcastle Emlyn
Entries to be submitted between 10-11.30 at the hall
Open to the public from 12-4pm
3pm Talk by Roger from Trefhedyn Garden Centre 'Bulbs for the Bees
3.30pm Presentation of Awards


TBKA Honey Show 2019 Booklet.pdf
TBKA Honey Show entry form 2019.pdf


Apiary sessions will continue (weather permitting) until Saturday 5th October

INVERTBEE supplies have all been allocated - if you would like Invertbee, then contact the secretary on Secretary@tbka.org.uk 
Mae Gwenynwyr Glannau Teifi wed eu sefydlu rhwng Coed y Bryn a Maesllyn ble ni wedi sefydlu gwenynfa dysgu a thy clwb. Mae'r gymdeithas wedi eu sefydlu ers 1940.

Teifiside Beekeepers are based in West Wales between Coed y Bryn and Maesllyn where we have an established teaching apiary and clubhouse. The association has been established since 1940.


Services to Members

- Weekly apiary meetings throughout the season

- Regular meetings with guest speakers during the winter

- Local beekeeper support group

- Loan of association books and equipment

- Membership of WBKA

- Insurances, both third party and bee disease insurance

Services to the Public

- Swarm collection service

- Promoting awareness of bees and bee husbandry

- Providing speakers to local groups and clubs

- Attending local shows and events to demonstrate beekeeping

Gwasanaeth i Aelodau

- Cwrdd pob wythnos trwy gydol y tymor

- Gyfarfodydd cyson gyda siaradwr gwadd trwy aeaf

- Grwp lleol gefnogaeth gwenynwyr

- Benthyciad llyfrau a chyfarpar y gymdeithas

- Aelodaeth o WBKA

- Yswiriant, trydydd parti ac yswiriant clefyd gwenynen

Gwasanaeth i Gyhoedd

- Gwasanaeth casglu haid

- Hyrwyddo gwenyn a hwsmonaeth gwenyn

- Darpar siaradwyr i grwpiau lleol a chlybiau

- Mynychu sioe a digwyddiadau lleol i arddangos cadw gwenynen