Mae Gwenynwyr Glannau Teifi wed eu sefydlu rhwng Coed y Bryn a Maesllyn ble ni wedi sefydlu gwenynfa dysgu a thy clwb. Mae'r gymdeithas wedi eu sefydlu ers 1940.

Teifiside Beekeepers are based in West Wales between Coed y Bryn and Maesllyn where we have an established teaching apiary and clubhouse. The association has been established since 1940.
Services to Members

- Weekly apiary meetings throughout the season

- Regular meetings with guest speakers during the winter

- Local beekeeper support group

- Loan of association books and equipment

- Membership of WBKA

- Insurances, both third party and bee disease insurance

Services to the Public

- Swarm collection service

- Promoting awareness of bees and bee husbandry

- Providing speakers to local groups and clubs

- Attending local shows and events to demonstrate beekeeping

Gwasanaeth i Aelodau

- Cwrdd pob wythnos trwy gydol y tymor

- Gyfarfodydd cyson gyda siaradwr gwadd trwy aeaf

- Grwp lleol gefnogaeth gwenynwyr

- Benthyciad llyfrau a chyfarpar y gymdeithas

- Aelodaeth o WBKA

- Yswiriant, trydydd parti ac yswiriant clefyd gwenynen

Gwasanaeth i Gyhoedd

- Gwasanaeth casglu haid

- Hyrwyddo gwenyn a hwsmonaeth gwenyn

- Darpar siaradwyr i grwpiau lleol a chlybiau

- Mynychu sioe a digwyddiadau lleol i arddangos cadw gwenynen